izolacja dachu przed wpływem czynników zewnętrznych

Właściwe zaizolowanie dachu przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych (wiatru, wilgoci, zimna) ma bardzo duże znaczenie. Izolacja dachu to jedna z najważniejszych czynności, jaką powinien wykonać dekarz, któremu zależy na wykonaniu swojej pracy zgodnie ze standardami. Poniżej wyjaśnimy, jak należy właściwie zaizolować pokrycie i jakie warstwy termoizolacyjne powinny się składać na jego ocieplenie.

Bardzo ważnym materiałem termoizolacyjnym jest wełna mineralna. Właściwa izolacja dachu nie może się bez niej obejść. Wełna mineralna to materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego stosowany w budownictwie w celu izolacji termicznych i akustycznych m.in. właśnie dachów i pokryć dachowych. Wełna mineralna sprzedawana jest w postaci płyt, mat, otulin w specjalnych blokach. Izolując termicznie i akustycznie pokrycie dachowe przy pomocy wełny, materiał tnie się na mniejsze kawałki i upycha między krokwie dachowe.

Zastosowanie wełny mineralnej przy izolacji pokryć dachowychwymaga równoczesnego zastosowania paroizolacji, gdyż materiał ten jest wrażliwy na zawilgocenie. Dostępne na rynku folie paroizolacyjne wykonywane najczęściej z tworzyw sztucznych chronią dach przed dostępem wilgoci z zewnątrz i od wewnątrz budynku i wpływają na ostateczna jakość izolacji termicznej dachu .

Z zewnątrz folię paroizolacyjną rozkłada się bezpośrednio na krokwiach lub też na wcześniej przygotowanym rusztowaniu z desek pokrytych papą. Warstwa papy to dodatkowa ochrona termoizolacyjna. Papa to materiał wielowarstwowy zbudowany m.in. z asfaltu oksydowanego, folii adhezyjnej i przede wszystkim osnowy z welonu szklanego bądź włókniny poliestrowej.

Jak widać, dobra izolacja dachu wymaga od dekarza dobrej znajomości materiałów budowlanych i olbrzymich nakładów pracy. Po właściwym zaizolowaniu termicznym i akustycznym budynku od strony stropowej dekarzowi pozostaje ułożyć na dachu dachówki i ewentualnie przemalować na określony kolor